Coaching

Coaching is voor mij heel nuttig voor de domeinen waar ik het moeilijk heb of meer vragen bij heb omdat ik er minder mee vertrouwd ben of het gewoon niet snap. Het helpt mij ook om de dingen te leren verwerken, in een ander perspectief te plaatsen of om gewoon rust in mijn leven te creëren.

Als auti- en loopbaancoach begeleid ik je in de zaken waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven. Ik speur samen met je naar de mogelijkheden om jouw plek in onze samenleving te vinden, zodat jij ten volle jouw levenspad kan bewandelen.

‘Participatie’ is meedoen aan het maatschappelijke leven, betrokken zijn bij wat er in de maatschappij gebeurt, je dag op een zinvolle manier invullen en meedoen aan activiteiten.

Deelnemen aan het dagelijkse leven is voor iedereen anders. Dankzij de ‘participatieladder’ kan je je eigen niveau bepalen en je persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maken. Samen gaan we op zoek naar activiteiten die passen bij jouw niveau en bij jouw wensen. Belangrijk daarbij: alle stappen die je zet zijn even waardevol!

Ik ga in mijn werkwijze altijd uit van jouw krachten en kwaliteiten.

mannekes

Wat is autisme juist?

Bij personen met autisme werkt het brein op een andere manier waardoor informatie anders gefilterd wordt. Een persoon met autisme heeft ook een eigen kijk op de wereld. Autisme heeft invloed op alle levensdomeinen in alle levensfasen.

Hoe kan je elkaar tegemoet komen en elkaar (beter) verstaan? Hoe kan je een passende taal en een passende manier van met elkaar om te gaan vinden? Dat traject verkennen we samen in onze coachingssessies.

Een auticoach weet veel van autisme zodat die heel goed kan situeren waar een probleem schuilt. Het is ook zeer geruststellend dat de auticoach geen rekening houdt met bijvoorbeeld oogcontact of een tic of een andere houding. De auticoach kijkt verder dan dat en heeft vaak veel meer door dan wat je zegt.

Individuele coaching

Jezelf in je kracht en groei!

Ondersteuning bij :

  • Verwerking van je diagnose
  • Inzicht in je autisme
  • Ontwikkelen sociale vaardigheden, communicatie skills en emoties leren (her)kennen
  • Conflicten of problemen begrijpen en oplossen
  • Vermindering van angst of piekergedachten

Maak een afspraak

Begeleiding familiaal en professioneel ondersteuningsnetwerk

Samen staan we sterk en in verbinding

Als jij dat wil, betrekken we je ouders, je partner, je familie, je werkgever, je collega’s, tewerkstellingsdiensten, centra voor beroepsopleidingen, …

Maak een afspraak

Trainer-facilitator & expert talks

Voor meer begrip en (h)erkenning

Basisopleidingen

  • basiscursus autisme
  • autisme en geweldloze communicatie
  • verbindende communicatie
  • examenstress

Vorming op aanvraag
wil je vorming organiseren, ben je op zoek of heb je een andere vraag over autisme neem contact en ik bekijk met jouw hoe een vorming op maat uitgewerkt kan worden.

Expert talks:
ik deel de voortdurend evoluerende inzichten over autisme

Vraag meer info

specialisaties en ondersteuning

Autisme
Hooggevoeligheid
Selectief mutisme

Persoonlijke ontwikkeling
Veerkracht
Eenzaamheid

Studiekeuze
Beroepskeuze
Loopbaancoaching

Met moed en mildheid,

In vertrouwen zoeken,

naar m’n werkelijke,

authentieke ik,

Samen op weg om twee werelden in verbinding te brengen met elkaar