Opleidingen

Autisme,
meer begrip en inzicht

Praktijkgerichte expertopleidingen met impact

foto staand

Ik kies voor positieve systemische en duurzame verandering en niet alleen voor impact op de korte termijn.

Ik maak het verschil op lange termijn en kies er dan voor om mijn opleidingen op jullie vraag af te stemmen en zo uit te werken dat je nadien zelf aan de slag kan.

‘Als zijnde de kennis zou er niet zijn zonder mij en jou’

Hoe duidelijk hoeft het te zijn ?

Mijn trainingen over autisme zijn altijd gebaseerd op actuele theoretische kennis, gecombineerd met mijn eigen jarenlange ervaring uit de praktijk met mensen met autisme.

Je doet kennis en vaardigheden op die je direct kunt toepassen. Bij de trainingen gebeurt het regelmatig dat mijn expertise van ervaringsdeskundigheid wordt aangevuld door één van m’n gasten met autisme.

Leren beter omgaan met elkaar ?

Expert talks

Als trainer-facilitator en expert geef ik m’n kennis graag door

  • Voor meer begrip en (h)erkenning van autisme
  • Basisopleidingen
  • Autisme en geweldloze communicatie
  • Verbindende communicatie-examenstress
  • Is het tijd om meer te praten over autisme
  • Vorming op aanvraag
foto basiscursus

Wil je een vorming organiseren, ben je op zoek of heb je een andere vraag over autisme neem contact met mij


Inzicht in autisme

Wat is dat autisme nu eigenlijk en hoe verschillend is dit voor ieder van hen ? Werk je samen met mensen met autisme en heb je nood aan extra handvatten ter ondersteuning ? Lukt het niet altijd om de boodschap helder en duidelijk over te brengen ?

Dan is deze opleiding geschikt voor jou


Ik geef je meer inzicht in het autistisch waarnemen, denken, voelen en hoe zich dit uit in hun gedrag. Ik geef meer informatie over hun andere prikkelverwerking, communicatie en andere manier van omgaan met sociale relaties.

Ik bied een basiskader met handvatten en tools om interactief mee aan de slag te gaan, vanuit concrete voorbeelden en luister naar de uitdagingen die jullie tegen komen. Terugkoppeling is telkens mogelijk vanuit jullie ervaringen en hoe hiermee kan omgegaan worden in de praktijk.

Daarnaast bied ik ook een coachingtraject aan om zowel werknemer als werkgever te ondersteunen.