Privacy verklaring samenvatting

Met zorg voor jou

Bij Anders Verbinden hecht ik veel belang aan uw privacy en kies ik ervoor om discreet om te gaan met de verkregen persoonsgegevens die u me toevertrouwt. Het betreft in het bijzonder uw rechten in verband met de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens.

Uw gegevens worden tijdens uw contact met Anders Verbinden verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent door deze gegevens zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. Deze persoonlijke gegevens worden zo goed als mogelijk vertrouwelijk behandeld en beveiligd.

Wettelijke bepalingen

Deze privacy statement en policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Anders Verbinden verzamelt en verwerkt. Gaande van het gebruik van de website, apps en andere diensten van Anders Verbinden en gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens op die manier worden verwerkt door Anders Verbinden.

Anders verbinden wordt vertegenwoordigd door Kristel Binnemans en is hierbij de verwerkingsverantwoordelijke binnen de dienstverlening door Anders Verbinden vertrouw je je persoonsgegevens hierbij aan haar toe. Deze privacyverklaring wil je duidelijkheid bieden over de verwerking van die persoonsgegevens en wat ermee gedaan wordt.

Anders Verbinden behoudt zich het recht om deze Privacy policy te allen tijde te wijzigen. De laatste versie zal steeds ter uwer beschikking zijn via de website van Anders Verbinden.

Doel en Verwerking van uw persoonsgegevens

Gegevens die ten gunste van jou in de dienstverlening nodig zijn worden verzamelt en verwerkt. Deze persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden zijn je naam, adres- en contactgegevens, rijksregisternummer, geboortedatum, geslacht, de website, Apps’, telefoon nummer, mail , factuurgegevens, gegevens over betalingen, gevolgde trainingen. Uw mailadres en telefoonnummer word enkel gebruikt in functie van het ontvangen en uitwisselen van informatie van Anders Verbinden in het kader van je ondersteuningstraject of o.a. ter ontvangst van de nieuwsbrief.

Anders verbinden stelt deze gegevens niet ter beschikking aan derden, die niet betrokken zijn in je begeleidingstraject tenzij uitdrukkelijk vermeld er hiervoor door jou persoonlijke toestemming verleent is. Anders Verbinden bewaard uw gegevens zo lang als nodig voor de noodzakelijke verwerking ervan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen en de kwaliteit van de dienstverlening.

Gebruik van foto of DVD vastgelegde documenten worden enkel bewaard en gebruikt ter ondersteuning van het begeleidingstraject en hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Toestemming van persoonsherkenning enkel mits vooraf schriftelijk akkoord.

Anders Verbinden verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van de ouder of voogd om daarna het begeleidingsproces op te starten en de rechten van de minderjarige uit te oefenen.

Bewaartermijn

De door Anders Verbinden verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze door de wet bepaald is en niet langer als nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden en dit ter ondersteuning van het te realiseren traject ervan.

Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die Anders Verbinden van u verwerkt. U heeft recht om uw persoonsgegevens te wissen, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan hiervoor contact opnemen met Anders Verbinden via de contactinformatie zoals opgenomen in deze Privacy statement en policy. U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit : www.privacycommission.be ( Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 50°2 274 48 35

Uw veiligheid

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, neemt Anders Verbinden alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens

Voor verzoeken, vragen en meer informatie

Anders Verbinden

Kristel Binnemans

Retieseweg 168a Geel 2440

ON : 0679 549 336

kristel@andersverbinden.be

0469 11 67 07

Volledige versie

Deze huidige beschikbare versie van privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is - 2024.02.01